STERRENKLAS

Dit schooljaar gaan we voor een sterrenschool, 
wij doen alvast ons best met onze sterrenklas !
******************************************